Zásady ochrany osobných údajov

Dátum účinnosti: máj 25, 2019

EasyBiz Mileage Tracker („my“, „my“ alebo „náš“) prevádzkuje mobilnú aplikáciu EasyBiz Mileage Tracker (ďalej len „služba“).

Táto stránka vás informuje o našich pravidlách týkajúcich sa zhromažďovania, používania a zverejňovania osobných údajov pri používaní našej služby a možností, ktoré ste s týmito údajmi priradili.

Vaše údaje používame na poskytovanie a zlepšovanie Služby. Používaním Služby súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s touto politikou. Pokiaľ nie je v týchto Zásadách ochrany osobných údajov uvedené inak, majú pojmy použité v týchto Zásadách ochrany osobných údajov rovnaký význam ako v našich Zmluvných podmienkach.

Definícia

 • služba

  Služba je mobilná aplikácia EasyBiz Mileage Tracker, ktorú prevádzkuje EasyBiz Mileage Tracker

 • Osobné údaje

  Osobné údaje znamenajú údaje o žijúcej osobe, ktoré je možné identifikovať z týchto údajov (alebo z týchto a iných informácií, ktoré budeme mať alebo pravdepodobne dostanú do nášho vlastníctva).

 • Údaje o používaní

  Údaje o používaní sú údaje zhromaždené automaticky buď vygenerované použitím služby alebo samotnou infraštruktúrou služby (napríklad dĺžka návštevy stránky).

 • cookies

  Súbory cookie sú malé súbory uložené vo vašom zariadení (počítač alebo mobilné zariadenie).

 • Riadiaca jednotka údajov

  Riaditeľ údajov znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá (samostatne alebo spoločne alebo spoločne s inými osobami) určuje účel a spôsob, akým sú alebo budú spracovávané akékoľvek osobné informácie.

  Na účely týchto pravidiel ochrany osobných údajov sme kontrolórom vašich osobných údajov.

 • Spracovatelia údajov (alebo poskytovatelia služieb)

  Procesor údajov (alebo poskytovateľ služby) znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá spracováva údaje v mene kontrolóra údajov.

  Môžeme využívať služby rôznych poskytovateľov služieb na efektívnejšie spracovanie vašich údajov.

 • Predmet údajov (alebo používateľ)

  Predmetom údajov je každá žijúca osoba, ktorá používa našu službu a je predmetom osobných údajov.

Zhromažďovanie a používanie informácií

Zhromažďujeme niekoľko rôznych typov informácií na rôzne účely, aby sme vám poskytli a zlepšili službu.

Typy zhromaždených údajov

Osobné údaje

Pri používaní našej služby môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité osobné informácie, ktoré môžete použiť na kontaktovanie alebo identifikáciu vás ("Osobné údaje"). Osobne identifikovateľné informácie môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na:

 • Emailová adresa
 • Meno a priezvisko
 • Súbory cookie a údaje o používaní

Údaje o používaní

Keď pristupujete k Službe pomocou mobilného zariadenia, môžeme automaticky zhromažďovať určité informácie, vrátane, okrem iného, ​​typu mobilného zariadenia, ktoré používate, jedinečného ID mobilného zariadenia, adresy IP mobilného zariadenia, operačného systému pre mobilné zariadenia. , typ mobilného internetového prehliadača, ktorý používate, jedinečné identifikátory zariadenia a ďalšie diagnostické údaje („Údaje o používaní“).

Údaje o polohe

Informácie o vašej lokalite môžeme používať a uchovávať, ak nám na to udelíte povolenie („Údaje o polohe“). Tieto údaje používame na poskytovanie funkcií našej služby, na zlepšenie a prispôsobenie našich služieb.

Službu určovania polohy môžete povoliť alebo zakázať, keď používate službu kedykoľvek prostredníctvom nastavení zariadenia.

Sledovanie a údaje o súboroch cookie

Používame cookies a podobné technológie sledovania na sledovanie aktivity v našej službe a máme určité informácie.

Súbory cookie sú súbory s malým množstvom údajov, ktoré môžu obsahovať anonymný jedinečný identifikátor. Súbory cookie sa odosielajú do vášho prehliadača z webovej lokality a ukladajú sa do zariadenia. Používajú sa aj ďalšie technológie sledovania, ako napríklad majáky, značky a skripty na zhromažďovanie a sledovanie informácií a na zlepšenie a analýzu našej služby.

Môžete inštruovať váš prehliadač, aby odmietol všetky súbory cookie alebo aby označil, kedy bol odoslaný súbor cookie. Ak neakceptujete súbory cookie, pravdepodobne nebudete môcť používať niektoré časti našej služby.

Príklady cookies, ktoré používame:

 • Súbory cookie. Na prevádzku našej služby používame cookies relácie.
 • Preferenčné súbory cookie. Na zapamätanie si vašich preferencií a rôznych nastavení používame predvolené súbory cookie.
 • Bezpečnostné súbory cookie. Na zabezpečenie používame bezpečnostné súbory cookie.

Použitie údajov

EasyBiz Mileage Tracker používa zozbierané údaje na rôzne účely:

 • Poskytovať a udržiavať našu službu
 • Informovať vás o zmenách v našej službe
 • Ak chcete, aby ste sa mohli zúčastniť interaktívnych funkcií našej služby, keď sa k tomu rozhodnete
 • Poskytovať zákaznícku podporu
 • Získať analýzy alebo cenné informácie, aby sme mohli zlepšiť našu službu
 • Monitorovať používanie našej služby
 • Zistiť, zabrániť a riešiť technické problémy

Právny základ pre spracovanie osobných údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)

Ak ste z Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA), právny základ EasyBiz Mileage Tracker na zhromažďovanie a používanie osobných údajov opísaných v týchto Zásadách ochrany osobných údajov závisí od osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, a od špecifického kontextu, v ktorom ich zhromažďujeme.

EasyBiz Mileage Tracker môže spracovať vaše osobné údaje, pretože:

 • Musíme s vami uzavrieť zmluvu
 • Dali ste nám povolenie
 • Spracovanie je v našich legitímnych záujmoch a vaše práva nie sú prekonané
 • Na účely spracovania platieb
 • Dodržiavať zákon

Zachovanie údajov

EasyBiz Mileage Tracker bude uchovávať vaše osobné údaje len tak dlho, ako je to potrebné na účely stanovené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje uchovávame a používame v rozsahu potrebnom na dodržiavanie našich právnych záväzkov (napríklad, ak sme povinní uchovávať vaše údaje v súlade s platnými zákonmi), riešiť spory a presadzovať naše právne dohody a zásady.

EasyBiz kilometrov Tracker bude tiež uchovávať údaje o používaní pre účely vnútornej analýzy. Údaje o používaní sa spravidla uchovávajú na kratšiu dobu, okrem prípadov, keď sa tieto údaje používajú na posilnenie bezpečnosti alebo na zlepšenie funkčnosti našej služby, alebo sme zo zákona povinní uchovávať tieto údaje dlhšie.

Prenos údajov

Vaše informácie, vrátane osobných údajov, sa môžu preniesť na - a udržiavané na - počítačoch nachádzajúcich sa mimo vašej štátu, provincie, krajiny alebo inej vládnej jurisdikcie, kde sa zákony na ochranu údajov môžu líšiť od zákonov týkajúcich sa vašej jurisdikcie.

Ak sa nachádzate mimo USA a rozhodnete sa nám poskytnúť informácie, vezmite prosím na vedomie, že údaje, vrátane osobných údajov, prenesieme na Spojené štáty a spracujeme ich tam.

Váš súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov, po ktorých nasleduje odoslanie takýchto informácií, vyjadruje váš súhlas s týmto prevodom.

EasyBiz najazdených Tracker bude robiť všetky kroky primerane potrebné, aby zabezpečili, že vaše dáta sú spracované bezpečne av súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a žiadny prevod vašich osobných údajov sa bude konať v organizácii alebo krajine, pokiaľ nie sú k dispozícii primerané kontroly vrátane bezpečnosť vašich údajov a iných osobných informácií.

Zverejňovanie údajov

Právne požiadavky

EasyBiz najazdené Tracker môže zverejniť vaše osobné údaje v dobrej viere presvedčenie, že takéto kroky je potrebné:

 • Splnenie zákonnej povinnosti
 • Na ochranu a obranu práv alebo majetku EasyBiz Mileage Tracker
 • Zabrániť prípadným nesprávnym konaniam v súvislosti so Službou alebo ich vyšetrovať
 • Ochrana osobnej bezpečnosti používateľov služby alebo verejnosti
 • Na ochranu pred právnou zodpovednosťou

Bezpečnosť údajov

Bezpečnosť vašich údajov je pre nás dôležitá, ale nezabudnite, že žiadna metóda prenosu cez internet alebo metóda elektronického ukladania nie je bezpečná pre 100%. Aj keď sa snažíme o použitie komerčne prijateľných prostriedkov na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť jeho absolútnu bezpečnosť.

Vaše práva na ochranu údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)

Ak ste rezidentom Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), máte určité práva na ochranu údajov. EasyBiz Mileage Tracker si kladie za cieľ podniknúť primerané kroky, ktoré vám umožnia opraviť, zmeniť, odstrániť alebo obmedziť používanie vašich osobných údajov.

Ak chcete byť informovaní o tom, aké osobné údaje máme o vás a či chcete, aby boli odstránené z našich systémov, kontaktujte nás.

Za určitých okolností máte nasledujúce práva na ochranu údajov:

 • Právo na prístup, aktualizáciu alebo vymazanie informácií, ktoré máme k vám. Vždy, keď je to možné, môžete pristupovať, aktualizovať alebo požadovať vymazanie vašich osobných údajov priamo v sekcii nastavení účtu. Ak sa vám nepodarí vykonať tieto kroky sami, kontaktujte nás, aby vám pomohol.

 • Právo na opravu. Máte právo na opravu vašich informácií, ak sú tieto informácie nepresné alebo neúplné.

 • Právo na námietku. Máte právo vzniesť námietky voči spracovaniu vašich osobných údajov.

 • Právo na obmedzenie. Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov.

 • Právo na prenos údajov. Máte právo dostať kópiu informácií, ktoré máme k vám v štruktúrovanom, strojom čitateľnom a bežne používanom formáte.

 • Právo na zrušenie súhlasu. Máte tiež právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, keď sa EasyBiz Mileage Tracker spoliehal na váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

Upozorňujeme, že pred tým, ako odpovieme na takéto požiadavky, môžeme požiadať o overenie vašej totožnosti.

Máte právo sťažovať sa orgánu ochrany údajov o našej zbierke a používaní vašich osobných údajov. Ďalšie informácie získate od miestneho orgánu na ochranu údajov v Európskom hospodárskom priestore (EHP).

Poskytovatelia služieb

Môžeme zamestnávať spoločnosti a fyzické osoby tretích strán, aby uľahčili našu službu ("poskytovateľov služieb"), poskytovali službu v našom mene, vykonávali služby súvisiace so službami alebo nám pomáhali pri analýze využívania našej služby.

Tieto tretie strany majú prístup k vašim osobným údajom len na vykonanie týchto úloh v našom mene a sú povinní ich nezverejňovať ani používať na akýkoľvek iný účel.

analytics

Na monitorovanie a analýzu použitia našej služby môžeme použiť poskytovateľov služieb tretích strán.

 • Google Analytics

  Služba Google Analytics je webová analytická služba ponúkaná spoločnosťou Google, ktorá sleduje a hlási návštevnosť webových stránok. Spoločnosť Google používa údaje zhromaždené na sledovanie a monitorovanie používania našej služby. Tieto údaje sa zdieľajú s ďalšími službami Google. Spoločnosť Google môže používať zhromaždené údaje na kontextualizáciu a prispôsobenie reklám vlastnej reklamnej siete.

  Niektoré funkcie nástroja Google Analytics môžete zrušiť prostredníctvom nastavení svojho mobilného zariadenia, ako napríklad nastavenia inzercie zariadenia alebo podľa pokynov poskytnutých spoločnosťou Google v ich Zásadách ochrany osobných údajov: https://policies.google.com/privacy?hl=en

  Ďalšie informácie o postupoch spoločnosti Google v oblasti ochrany osobných údajov nájdete na webovej stránke Ochrana osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 • Firebase

  Firebase je analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc.

  Môžete sa vzdať určitých funkcií Firebase prostredníctvom nastavení mobilného zariadenia, ako sú nastavenia inzercie zariadenia alebo podľa pokynov poskytnutých spoločnosťou Google v ich Zásadách ochrany osobných údajov: https://policies.google.com/privacy?hl=en

  Odporúčame vám tiež, aby ste si prečítali zásady spoločnosti Google na ochranu vašich údajov: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

  Viac informácií o tom, aký typ informácií Firebase zhromažďuje, nájdete na webovej stránke Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy?hl=en

platby

V rámci Služby môžeme poskytovať platené produkty a / alebo služby. V takomto prípade využívame služby tretích strán na spracovanie platieb (napr. Platobné procesory).

Údaje o vašej platobnej karte nebudeme uchovávať ani zhromažďovať. Tieto informácie sa poskytujú priamo našim spracovateľom platieb tretej strany, ktorých použitie vašich osobných údajov sa riadi ich Zásadami ochrany osobných údajov. Títo spracovatelia platieb dodržiavajú štandardy stanovené spoločnosťou PCI-DSS, ako ich riadi Rada pre bezpečnostné štandardy PCI, čo je spoločné úsilie značiek ako Visa, MasterCard, American
Express a Objavte. Požiadavky PCI-DSS pomáhajú zabezpečiť bezpečné spracovanie platobných informácií.

Spracovatelia platieb, s ktorými pracujeme, sú:

Odkazy na iné stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné weby, ktoré nie sú v prevádzke. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaný na stránku tretej strany. Dôrazne odporúčame, aby ste si prečítali Pravidlá ochrany osobných údajov pre každú stránku, ktorú navštívite.

Nemáme žiadnu kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo za praktiky stránok alebo služieb tretích strán.

Ochrana súkromia detí

Naša služba nehovorí nikomu mladšiemu ako 18 ("Deti").

Vedomie nezhromažďujeme informácie o osobnej identifikácii od žiadnej osoby mladšej ako 18. Ak ste rodič alebo opatrovník a viete, že vaše dieťa nám poskytlo osobné údaje, kontaktujte nás. Ak si uvedomíme, že sme získali osobné údaje od detí bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov.

Zmeny týchto pravidiel ochrany osobných údajov

Z času na čas môžeme aktualizovať naše pravidlá ochrany osobných údajov. Budeme Vás informovať o všetkých zmenách uverejnením nových Zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke.

Oznámíme vám e-mailom a / alebo dôležitým upozornením na našu službu pred tým, ako zmena nadobudne účinnosť a aktualizuje "dátum účinnosti" na začiatku týchto pravidiel ochrany osobných údajov.

Odporúčame, aby ste pravidelne preverovali tieto Pravidlá ochrany osobných údajov pre všetky zmeny. Zmeny v týchto pravidlách ochrany osobných údajov sú účinné, keď sú zverejnené na tejto stránke.

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto pravidiel ochrany osobných údajov, kontaktujte nás:

 • E-mailom: bizmileapp@gmail.com