លក្ខខណ្ឌ

បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ: ឧសភា 25, 2019

សូមអានល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ ("ល័ក្ខខ័ណ្ឌ" "លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់") ដោយប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលប្រើកម្មវិធីទូរស័ព្ទចល័តតាមដាន EasyBiz Mileage Tracker ("សេវា") ដែលដំណើរការដោយ EasyBiz Mileage Tracker ("យើង" "យើង" ឬ "របស់យើង" ) ។

ការចូលប្រើរបស់អ្នកនិងការប្រើសេវាត្រូវបានកំណត់លក្ខខណ្ឌនៃការទទួលយកនិងការអនុលោមតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ។ លក្ខខណ្ឌទាំងនេះអនុវត្តចំពោះអ្នកទស្សនាអ្នកប្រើនិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលមានបំណងចូលប្រើឬប្រើសេវាកម្មនេះ។

តាមរយៈការចូលប្រើឬការប្រើប្រាស់សេវាកម្មអ្នកយល់ព្រមគោរពតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមជាមួយនឹងផ្នែកណាមួយនៃពាក្យនោះទេអ្នកមិនមានការអនុញ្ញាតចូលប្រើសេវាកម្មទេ។

ការជាវ

ផ្នែកមួយចំនួននៃសេវាត្រូវបានចេញវិក្កយបត្រលើមូលដ្ឋាននៃការជាវ ("ការជាវ") ។ អ្នកនឹងត្រូវបានគេចេញវិក្កយបត្រជាមុនលើមូលដ្ឋានដែលកើតឡើងដដែលៗនិងតាមកាលកំណត់ ("វដ្តវិក័យប័ត្រ") ។ វដ្តវិក័យប័ត្រត្រូវបានកំណត់ជារៀងរាល់ខែ។

នៅចុងបញ្ចប់នៃវដ្តវិក័យប័ត្រនីមួយៗការជាវប្រចាំរបស់អ្នកនឹងបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងលក្ខខ័ណ្ឌដូចគ្នានឹងលើកលែងតែអ្នកលុបចោលឬ EasyBiz Mileage Tracker លុបចោល។ អ្នកអាចបោះបង់ការបន្តជាវរបស់អ្នកតាមរយៈទំព័រគ្រប់គ្រងគណនីអនឡាញរបស់អ្នកឬដោយទាក់ទងក្រុមគាំទ្រអតិថិជន EasyBiz Mileage Tracker ។

វិធីសាស្ត្រទូទាត់ដែលមានសុពលភាពរួមទាំងកាតឥណទានត្រូវបានតម្រូវឱ្យដំណើរការការបង់ប្រាក់សម្រាប់ការជាវប្រចាំរបស់អ្នក។ អ្នកត្រូវផ្តល់ EasyBiz Mileage Tracker ជាមួយនឹងព័ត៌មានវិក័យប័ត្រត្រឹមត្រូវនិងពេញលេញរួមបញ្ចូលទាំងឈ្មោះពេញអាសយដ្ឋានអាស័យដ្ឋានលេខកូដលេខទូរស័ព្ទលេខទូរស័ព្ទនិងព័ត៌មានវិធីសាស្ត្រទូទាត់ដែលមានសុពលភាព។ តាមរយៈការដាក់ស្នើព័ត៌មានទូទាត់បែបនេះអ្នកនឹងអនុញ្ញាតឱ្យ EasyBiz តាមដានការដាក់តាមដានដោយស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីគិតកម្រៃសេវាជាវដែលត្រូវបានបង់តាមរយៈគណនីរបស់អ្នកទៅឧបករណ៍ទូទាត់បែបណាមួយ។

ប្រសិនបើវិក័យប័ត្រដោយស្វ័យប្រវត្តិមិនអាចកើតឡើងដោយហេតុផលណាមួយនោះ EasyBiz Mileage Tracker នឹងចេញវិក័យប័ត្រអេឡិចត្រូនិចដែលបង្ហាញថាអ្នកត្រូវតែដំណើរការដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងកាលបរិច្ឆេទកំណត់ជាក់លាក់មួយជាមួយនឹងការទូទាត់ពេញលេញដែលត្រូវគ្នាទៅនឹងរយៈពេលវិក័យប័ត្រដែលបានបង្ហាញនៅលើវិក្ក័យវិក្កយបត្រ។

ថ្លៃផ្លាស់ប្តូរ

EasyBiz Mileage Tracker, ក្នុងការសំរេចចិត្តរបស់ខ្លួននិងនៅពេលណាមួយ, អាចកែប្រែថ្លៃជាវសម្រាប់ការជាវ។ ការផ្លាស់ប្តូរកម្រៃសេវាជាវណាមួយនឹងមានប្រសិទ្ធិភាពនៅចុងបញ្ចប់នៃវដ្តវិក័យប័ត្របច្ចុប្បន្ន។

EasyBiz Mileage Tracker នឹងផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវការជូនដំណឹងជាមុនអំពីការផ្លាស់ប្តូរកម្រៃសេវាដើម្បីផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវឱកាសដើម្បីបញ្ចប់ការជាវរបស់អ្នកមុនពេលការផ្លាស់ប្តូរនេះមានប្រសិទ្ធិភាព។

ការបន្តប្រើសេវាកម្មរបស់អ្នកបន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរថ្លៃសេវាចូលជាធរមានមានន័យថាកិច្ចសន្យារបស់អ្នកដើម្បីបង់ប្រាក់ថ្លៃដើមដែលបានកែប្រែ។

ការបង្វិលសងប្រាក់

សំណើសុំសងត្រលប់មួយចំនួនសម្រាប់ការជាវអាចត្រូវបានពិចារណាដោយ EasyBiz Mileage Tracker លើមូលដ្ឋានករណីដោយករណីនិងត្រូវបានសំរេចក្នុងការសំរេចចិត្តជាឯកច្ឆនរបស់ EasyBiz Mileage Tracker ។

ការបង្កើតគណនី

នៅពេលអ្នកបង្កើតគណនីជាមួយយើងអ្នកធានាថាអ្នកមានអាយុលើស 18 ហើយព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងគឺត្រឹមត្រូវពេញលេញនិងបច្ចុប្បន្នគ្រប់ពេល។ ព័ត៌មានដែលមិនត្រឹមត្រូវមិនពេញលេញឬហួសសម័យអាចនាំឱ្យមានការបញ្ចប់គណនីរបស់អ្នកនៅលើសេវាកម្មភ្លាមៗ។

អ្នកគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការរក្សាការសម្ងាត់នៃគណនីនិងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នករួមបញ្ចូលតែមិនកំណត់ចំពោះការដាក់កំហិតលើការចូលប្រើកុំព្យូទ័រនិង / ឬគណនីរបស់អ្នក។ អ្នកយល់ព្រមទទួលយកការទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពឬសកម្មភាពណាមួយដែលកើតឡើងក្រោមគណនីនិង / ឬពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកទោះបីជាពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកស្ថិតនៅជាមួយសេវាកម្មរបស់យើងឬសេវាកម្មភាគីទីបីក៏ដោយ។ អ្នកត្រូវជូនដំណឹងដល់យើងខ្ញុំភ្លាមៗនៅពេលមានការយល់ដឹងអំពីការរំលោភបំពានសន្តិសុខឬការប្រើគណនីរបស់អ្នកដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។

អ្នកមិនអាចប្រើជាឈ្មោះអ្នកប្រើឈ្មោះបុគ្គលឬអង្គភាពផ្សេងទៀតឬដែលមិនស្របច្បាប់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ឈ្មោះឬពាណិជ្ជសញ្ញាដែលជាកម្មវត្ថុនៃសិទ្ធិរបស់បុគ្គលឬអង្គភាពផ្សេងទៀតក្រៅពីអ្នកដោយគ្មានការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវ។ អ្នកមិនអាចប្រើជាឈ្មោះអ្នកប្រើណាដែលប្រមាថមើលងាយពាក្យអាសអាភាសឬអាសអាភាសទេ។

កម្មសិទ្ធិបញ្ញា

សេវានិងមាតិកាដើមរបស់វាមានលក្ខណៈពិសេសនិងមុខងារហើយនឹងនៅតែជាកម្មសិទ្ធិផ្តាច់មុខរបស់ EasyBiz Mileage Tracker និងអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់វា។ សេវានេះត្រូវបានការពារដោយច្បាប់រក្សាសិទ្ធិនិក្ខិត្តិសញ្ញានិងច្បាប់ដទៃទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្តាប្រទេសក្រៅ។ ពាណិជ្ជសញ្ញានិងសម្លៀកបំពាក់ពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការភ្ជាប់ជាមួយផលិតផលឬសេវាកម្មណាមួយដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពី EasyBiz Mileage Tracker ឡើយ។

សរសេរអត្ថបទរបស់ខ្ញុំ

តំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រផ្សេងទៀត

សេវាកម្មរបស់យើងអាចមានតំណភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីដែលមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិឬគ្រប់គ្រងដោយកម្មវិធី EasyBiz Mileage Tracker

EasyBiz Mileage Tracker មិនមានការគ្រប់គ្រងលើនិងសន្មតថាគ្មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារគោលនយោបាយភាពឯកជនឬការអនុវត្តនៃគេហទំព័រឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីឡើយ។ យើងមិនធានាពីការផ្តល់ជូនណាមួយនៃបុគ្គល / បុគ្គលទាំងនេះឬវេបសាយរបស់ពួកគេទេ។

អ្នកទទួលស្គាល់និងយល់ព្រមថាកម្មវិធី EasyBiz Mileage Tracker នឹងមិនទទួលខុសត្រូវឬទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់រឺដោយប្រយោលចំពោះការបំផ្លាញឬការបាត់បង់ដែលបណ្តាលមកពីការចោទប្រកាន់ឬការទទួលខុសត្រូវដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ឬការពឹងផ្អែកលើមាតិកាឬសេវាកម្មបែបនេះដែលមាននៅលើឬ តាមរយៈគេហទំព័រឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីណាមួយ។

យើងសូមណែនាំអ្នកឱ្យអានលក្ខខណ្ឌនិងគោលនយោបាយភាពឯកជននៃគេហទំព័រឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីណាមួយដែលអ្នកបានទៅកាន់។

ការសងជំងឺចិត្ត

អ្នកយល់ព្រមការពារការធានារ៉ាប់រងនិងការធានារ៉ាប់រងរបស់ក្រុមហ៊ុន EasyBiz Mileage Tracker និងអ្នកមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងអ្នកផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណព្រមទាំងនិយោជិតអ្នកម៉ៅការភ្នាក់ងារនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេពីនិងប្រឆាំងនឹងរាល់ការទាមទារសំណងការខូចខាតកាតព្វកិច្ចការខាតបង់បំណុលការចំណាយឬបំណុល។ និងការចំណាយ (រួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះថ្លៃសេវាមេធាវី) ដែលកើតចេញពីឬកើតឡើងពីក) ការប្រើនិងការចូលប្រើរបស់អ្នកដោយអ្នកឬអ្នកណាម្នាក់ដែលប្រើគណនីនិងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកឬខ) ការរំលោភលើល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ។

ដែន​កំណត់​នៃ​ការទទួលខុសត្រូវ

ក្នុងករណីណាក៏ដោយ EasyBiz Mileage Tracker ក៏មិនមែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកនិយោជិតភ្នាក់ងារភ្នាក់ងារអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឬសាខារបស់ខ្លួនត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដោយប្រយោលដោយចៃដន្យពិសេសការខូចខាតឬការផ្តន្ទាទោសរាប់បញ្ចូលទាំងដោយគ្មានកំណត់ការខាតបង់ប្រាក់ចំណេញទិន្នន័យការប្រើប្រាស់, សុពលភាពឬការបាត់បង់អរូបីផ្សេងទៀតដែលបណ្តាលមកពី (i) ការចូលប្រើរបស់អ្នកឬការប្រើប្រាស់ឬអសមត្ថភាពក្នុងការចូលប្រើឬប្រើសេវាកម្ម។ (ii) ការប្រព្រឹត្ដឬខ្លឹមសារនៃភាគីទីបីណាមួយនៅលើសេវា។ (iii) មាតិកាដែលទទួលបានពីសេវាណាមួយ និង (iv) ការចូលប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឬការកែប្រែនៃការបញ្ជូនឬមាតិការបស់អ្នកមិនថាដោយផ្អែកលើការធានាកិច្ចសន្យាកំហុស (រួមទាំងការធ្វេសប្រហែស) ឬទ្រឹស្តីច្បាប់ណាផ្សេងទៀតថាតើយើងត្រូវបានគេជូនដំណឹងអំពីលទ្ធភាពនៃការខូចខាតនោះឬក៏ ប្រសិនបើសំណងមួយដែលបានកំណត់នៅទីនេះត្រូវបានរកឃើញថាបានបរាជ័យនៃគោលបំណងដ៏សំខាន់របស់ខ្លួន។

ការមិនទទួលខុសត្រូវ

ការប្រើសេវាកម្មរបស់អ្នកគឺស្ថិតក្នុងហានិភ័យតែមួយ។ សេវានេះត្រូវបានផ្តល់ជូនតាមមូលដ្ឋាន "AS IS" និង "AS AVAILABLE" ។ សេវាកម្មនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយគ្មានការធានានូវប្រភេទណាមួយមិនថាបង្ហាញឬបញ្ជាក់រួមរួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនមានកំណត់ចំពោះការធានាពីការធ្វើជំនួញសម្បទាសម្រាប់គោលបំណងពិសេសមិនរំលោភឬការអនុវត្តន៍។

EasyBiz Mileage Tracker ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន, សាខានិងអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ខ្លួនមិនធានាថា: ក) សេវានេះនឹងដំណើរការមិនមានការរំខាន, មានសុវត្ថិភាពឬអាចរកបាននៅពេលវេលាឬទីតាំងណាមួយ។ ខ) កំហុសឬពិការភាពណាមួយនឹងត្រូវបានកែដំរូវ។ គ) សេវានេះគឺមិនមានមេរោគឬសមាសធាតុបង្កគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀត; ឬឃ) លទ្ធផលនៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្មនឹងបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។

ការលើកលែង

យុតាធិការមួយចំនួនមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការបដិសេធការធានាជាក់លាក់ឬការរាប់បញ្ចូលឬការកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដែលកើតឡើងឬកើតឡើងដោយចៃដន្យដូច្នេះដែនកំណត់ខាងលើអាចមិនអនុវត្តចំពោះអ្នក។

ច្បាប់​គ្រប់គ្រង

ល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងនិងបកស្រាយដោយអនុលោមទៅតាមច្បាប់នៃរដ្ឋខូឡូរ៉ាដូសហរដ្ឋអាមេរិចដោយមិនគិតពីបទប្បញ្ញត្តិនៃជម្លោះនៃច្បាប់។

ការបរាជ័យរបស់យើងក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិណាមួយឬការផ្តល់លក្ខខណ្ឌទាំងនេះនឹងមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការលើកលែងចំពោះសិទ្ធិទាំងនោះទេ។ ប្រសិនបើល័ក្ខខ័ណ្ឌណាមួយនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះត្រូវបានចាត់ទុកជាមិនត្រឹមត្រូវឬមិនអាចអនុវត្តបានដោយតុលាការនោះបទបញ្ញត្តិដែលនៅសល់នៃល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះនឹងនៅតែមានសុពលភាព។ លក្ខខណ្ឌទាំងនេះបង្កើតបានជាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងមូលរវាងយើងទាក់ទងនឹងសេវាកម្មរបស់យើងហើយជំនួសនិងកិច្ចព្រមព្រៀងមុនដែលយើងអាចមានរវាងយើងទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម។

ការផ្លាស់ប្តូរ

យើងរក្សាសិទ្ធដោយការសំរេចចិត្តរបស់យើងដើម្បីកែប្រែឬជំនួសល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះនៅពេលណាមួយ។ ប្រសិនបើការពិនិត្យឡើងវិញគឺជាសម្ភារៈយើងនឹងផ្តល់ជូនសេចក្តីជូនដំណឹងយ៉ាងហោចណាស់ 30 មុនពេលលក្ខខណ្ឌថ្មីដែលមានប្រសិទ្ធិភាព។ អ្វីដែលជាការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់នឹងត្រូវបានកំណត់ដោយការសំរេចចិត្តរបស់យើង។

ដោយបន្តចូលប្រើឬប្រើសេវាកម្មរបស់យើងបន្ទាប់ពីកំណែប្រែណាមួយមានប្រសិទ្ធភាពអ្នកយល់ព្រមនឹងត្រូវបានចងភ្ជាប់ដោយលក្ខខណ្ឌដែលបានកែប្រែ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របនឹងលក្ខខណ្ឌថ្មីទេអ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់សេវាកម្មទេ។

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរបន្ថែមអំពីល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ សូមទាក់ទងទៅកាន់អ៊ីម៉ែល (venglyXNUMX@gmail.com)