Felhasználási feltételek

Utolsó frissítés: May 25, 2019

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket a Feltételeket („Feltételek”, „Feltételek és Feltételek”), mielőtt az EasyBiz Mileage Tracker mobilalkalmazást (a „Szolgáltatást”) használja az EasyBiz Mileage Tracker („mi”, „mi” vagy „mi”) által működtetett ).

A Szolgáltatáshoz való hozzáférése és használata a Feltételek elfogadásának és betartásának feltétele. Ezek a Feltételek minden látogatóra, felhasználóra és másokra vonatkoznak, akik hozzáférni akarnak a Szolgáltatáshoz vagy használni kívánják.

A Szolgáltatás elérésével vagy használatával Ön elfogadja, hogy ezek a Feltételek kötelezőek. Ha nem ért egyet a feltételek bármely részével, akkor nincs jogosultsága a Szolgáltatáshoz való hozzáféréshez.

Előfizetések

A Szolgáltatás egyes részeit előfizetési alapon számlázzák („Előfizetés (ek)”). Előre kiszámlázásra kerül sor, ismétlődő és időszakos alapon („Számlázási ciklus”). A számlázási ciklusokat havonta határozzák meg.

Minden számlázási ciklus végén az előfizetés automatikusan megújul, ugyanazon feltételek mellett, ha nem törli azt, vagy az EasyBiz futásteljesítmény nyomkövető törli azt. Az előfizetés megújítását akár az online fiókkezelő oldalon, akár az EasyBiz Mileage Tracker ügyfélszolgálati munkatársaival léphet kapcsolatba.

Az előfizetés fizetésének feldolgozásához érvényes fizetési mód, beleértve a hitelkártyát is. Az EasyBiz mérföldkövetőnek pontos és teljes körű számlázási adatokat kell megadnia, beleértve a teljes nevet, címet, államot, irányítószámot, telefonszámot és érvényes fizetési módra vonatkozó információkat. Az ilyen fizetési információk benyújtásával automatikusan engedélyezi az EasyBiz mérföldkövetőnek, hogy a számláján felmerülő összes előfizetési díjat az ilyen fizetési eszközökre terhelje.

Ha az automatikus számlázás bármilyen okból nem történik meg, az EasyBiz mérföldkövető elektronikus számlát állít ki, amely jelzi, hogy kézzel kell eljárnia, egy meghatározott határidőn belül, a számlán feltüntetett teljes számlázási időszaknak megfelelő teljes kifizetéssel.

Díjváltozások

Az EasyBiz Mileage Tracker saját belátása szerint és bármikor módosíthatja a előfizetések előfizetési díjait. Minden előfizetési díjváltozás az akkori számlázási ciklus végén lép hatályba.

Az EasyBiz mérföldkövető ésszerű előzetes értesítést ad az Előfizetési díjak bármely változásáról, hogy lehetősége legyen az Előfizetés megszüntetésére, mielőtt az ilyen változás hatályba lépne.

Az előfizetési díj megváltozása után a Szolgáltatás folyamatos használata az Ön beleegyezését adja a módosított Előfizetési díj összegének megfizetésére.

Visszatérítések

Az EasyBiz Mileage Tracker bizonyos előfizetési visszatérítési kérelmeket eseti alapon mérlegelhet, és az EasyBiz Mileage Tracker saját belátása szerint adhatja meg.

Fiókok

Amikor létrehoz egy fiókot velünk, garantálja, hogy az 18 kora felett van, és hogy az általad megadott információk mindig pontosak, teljesek és aktuálisak. A pontatlan, hiányos vagy elavult információk miatt a szolgáltatás azonnal megszűnik.

Ön felelős a fiókjának és jelszavának titkosságának megőrzéséért, beleértve, de nem kizárólagosan a számítógéphez és / vagy fiókhoz való hozzáférés korlátozását. Ön vállalja, hogy vállalja a felelősséget minden olyan tevékenységért vagy tevékenységért, amely a fiókja és / vagy a jelszava alatt történik, függetlenül attól, hogy jelszava a Szolgáltatásunkkal vagy egy harmadik fél szolgáltatása. Azonnal értesítenie kell minket, ha tudatában van a biztonság megsértésének vagy fiókja jogosulatlan használatának.

Nem használhat felhasználónévként egy másik személy vagy jogalany nevét, vagy nem jogszerűen hozzáférhető nevet, nevet vagy védjegyet, amely más személy vagy jogalany jogaitól függ, kivéve Öntől, megfelelő engedély nélkül. Nem használhat felhasználónévként sértő, vulgáris vagy obszcén nevet.

Szellemi tulajdon

A Szolgáltatás és annak eredeti tartalma, jellemzői és funkcionalitása az EasyBiz Mileage Tracker és licencadói kizárólagos tulajdonát képezi. A Szolgáltatást szerzői jog, védjegy és más törvények védik az Egyesült Államokban és külföldön. Védjegyeink és kereskedelmi ruháink nem használhatók semmilyen termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban az EasyBiz Mileage Tracker előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

Linkek más webhelyek

Szolgáltatásaink tartalmazhatnak olyan linkeket a harmadik fél webhelyeire vagy szolgáltatásaira, amelyek nem az EasyBiz Mileage Tracker tulajdonában vagy irányításában vannak

Az EasyBiz Mileage Tracker nem ellenőrzi, és nem vállal felelősséget semmilyen harmadik fél webhelyének vagy szolgáltatásának tartalmáért, adatvédelmi irányelveiért vagy gyakorlatáért. Nem garantáljuk, hogy ezek az egységek / egyének vagy weboldaluk kínálatát.

Ön tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy az EasyBiz Mileage Tracker nem felelős vagy nem felelős közvetlenül vagy közvetve semmilyen olyan kárért vagy veszteségért, amelyet az ilyen tartalmak, áruk vagy szolgáltatások igénybevétele vagy felhasználása okoz, vagy azzal összefüggésben áll. ilyen harmadik fél weboldalain vagy szolgáltatásain keresztül.

Határozottan javasoljuk, hogy olvassa el a meglátogatott harmadik fél weboldalainak vagy szolgáltatásainak feltételeit és adatvédelmi irányelveit.

Kártalanítás

Ön vállalja, hogy megvédi, kártalanítja és ártalmatlanítja az EasyBiz Mileage Tracker-t és annak jogosultját és engedélyezőit, valamint alkalmazottait, vállalkozóit, ügynökeit, tisztjeit és igazgatóit minden követelés, kár, kötelezettség, veszteség, kötelezettség, költség vagy adósság ellen, és a költségeket (beleértve, de nem kizárólag az ügyvédi díjakat), amelyek a következőkből erednek vagy következnek: a) a Szolgáltatás használatából és beléptetéséből, az Ön vagy a fiókját és jelszavát használó személy, vagy b) a jelen Szerződés megsértése.

A felelősség korlátozása

Semmiképpen sem az EasyBiz mérföldkövető, sem annak igazgatói, alkalmazottai, partnerei, ügynökei, beszállítói vagy leányvállalatai nem vállalnak felelősséget semmilyen közvetett, véletlen, különleges, következményes vagy büntető kártérítésért, beleértve korlátozás nélkül, nyereségveszteséget, adatokat, felhasználást, goodwill, vagy egyéb immateriális veszteség, amely (i) a Szolgáltatáshoz való hozzáférés vagy annak elérése, illetve a Szolgáltatáshoz való hozzáférés, illetve a Szolgáltatás igénybevétele miatt keletkezik; (ii) bármely harmadik fél magatartása vagy tartalma a Szolgáltatáson; (iii) a Szolgáltatásból származó bármely tartalom; és (iv) az Ön adásainak vagy tartalmának jogosulatlan hozzáférése, használata vagy módosítása, akár garancia, szerződés, kártérítés (beleértve a gondatlanságot is), akár bármely más jogi elmélet alapján, függetlenül attól, hogy tájékoztatták-e az ilyen károkozás lehetőségéről, vagy akár ha az itt felsorolt ​​jogorvoslat megállapítása szerint nem sikerült az alapvető célja.

lemondás

A szolgáltatás igénybevétele egyedülálló. A szolgáltatás „AS IS” és „AS AVAILABLE” alapon történik. A Szolgáltatás semmiféle jótállás nélkül, akár kifejezetten, akár közvetetten biztosított, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre, az adott célra való alkalmasságra, a jogsértésre vagy a teljesítményre való utalást.

Az EasyBiz Mileage Tracker leányvállalatai, leányvállalatai és engedélyezői nem garantálják, hogy a) a Szolgáltatás megszakítás nélküli, biztonságos vagy bármely időpontban vagy helyen elérhető; b) a hibák vagy hibák kijavításra kerülnek; c) a szolgáltatás nem tartalmaz vírusokat vagy egyéb káros összetevőket; vagy d) a Szolgáltatás használatának eredményei megfelelnek az Ön igényeinek.

Kizárások

Egyes joghatóságok nem teszik lehetővé bizonyos garanciák kizárását vagy a következményes vagy véletlen károkért való felelősség kizárását vagy korlátozását, így a fenti korlátozások esetleg nem vonatkoznak Önre.

Irányadó jog

Ezeket a Feltételeket az Egyesült Államok Colorado törvényei szerint kell szabályozni és értelmezni, a kollíziós rendelkezések figyelembevétele nélkül.

A jelen Feltételek bármely jogának vagy rendelkezésének betartásának elmulasztása nem tekinthető e jogok lemondásának. Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezése bíróság által érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, a jelen Feltételek fennmaradó rendelkezései érvényben maradnak. Ezek a Feltételek a Szolgáltatásunkkal kapcsolatos teljes megállapodást képezik, és helyettesítenek és helyettesítenek minden olyan előzetes megállapodást, amelyet a Szolgáltatással kapcsolatban köztünk volna.

Változások

Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsuk vagy cseréljük ki ezeket a Feltételeket. Ha a felülvizsgálat lényeges, legalább új 30 napot értesítünk az új feltételek hatálybalépése előtt. Az, hogy mi jelent lényeges változást, saját belátása szerint kerül meghatározásra.

Ha bármely javítás hatálybalépése után továbbra is elérheti vagy használja Szolgáltatásunkat, Ön elfogadja, hogy a módosított feltételek kötelezőek. Ha nem ért egyet az új feltételekkel, akkor már nem jogosult a Szolgáltatás használatára.

Kapcsolat

Ha bármilyen kérdése van a Feltételekkel kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.